humanimal.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

 

 

    

 

  

Home | Úvod

Změna adresy! Nyní budete přesměrováni na nový web humanimal.cz

 

Web věnovaný novému interdisciplinárnímu oboru human-animal studies (vztahy lidí a zvířat ze společenskovědní perspektivy) sloužící k jeho zviditelnění, zmapování pro potřeby nových zájemců, povzbuzení rozvoje této problematiky u nás a pro zlepšení spolupráce lidí zainteresovaných v tomto tématu.

Co je Human-Animal Studies?

(označované také jako kritická zvířecí studia, Animal Studies či Antropozoologie)

Reflektování vztahu společnosti a zvířat především ze společenskovědní perspektivy. Nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce (sociologie), proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty (historie), o studium vlivu zvířat na lidské chování (psychologie) a mnoho dalších témat, která zde budou představována.

Human-Animal Studies je rychle se rozvíjející interdisciplinární obor, který zkoumá mnohorozměrný komplex vztahů mezil lidmi a ostatními zvířaty (definice Animals and Society Institute).

Human-Animal Studies ve světě

V zahraničí je tento obor interdisciplinárně rozvíjen na půdách společenskovědních kateder a dalších vědeckých institucí. Jejich aktualizovaný přehled si můžete prohlédnout v sekci Důležité odkazy.  V roce 2002 zařadila Americká Sociologická Asociace sekci Animals and Society a tím i legitimizovala oblast jejího zkoumání jako uznáníhodnou součást americké sociologie. Účelem této sekce je povzbudit a podpořit rozvíjení teorií, výzkumu a vzdělávání o komplexu vztahů, které existují mezi lidmi a ostatními zvířaty. Předpokládají, že světlo vrhnuté na tuto problematiku přinese prospěch jak lidem, tak zvířatům.  Velmi významnou organizací je také Society & Animals Forum, která vydává odborný časopis zabývající se výhradně H-A Studies (starší čísla dostupná online, zde)

Na které dimenze vztahů mezi lidmi a zvířaty se především zaměřuje?
  • Umění, např. zvířata jako inspirace.
  • Ekonomika, např. zvířata jako produkty.
  • Politika, např. zvířata jako objekty vykonávané moci
  • Věda, např. zvířata jako nástroje.
  • Environmentalismus, např. zvířata jako dědictví přírody.
  • Osobní dimenze, např. zvířata jako společníci.
  • Socio-kulturní dimenze, např. zvířata jako zdroj zábavy.
Proč se zabývat Human-Animal Studies?

Zvířata jsou důležitou součástí naší společnosti a vztahy s nimi se vyskytují na mnoha různých úrovních. Sdílí lidské domácnosti, jsou milována, uctívána, zahrnuta v sítích sociálních vztahů. Zároveň jsou zdrojem potravy, nástrojem experimentů, prostředkem zábavy, objekty vykonávaného násilí. Jinak řečeno silně podléhají sociálním konstrukcím (ať již tento jev nazýváme jakkoliv). Také jsou součástí jazyka a lidské symboliky (horoskopy, erby, reklamní loga), lidé do nich projektují svou osobnost. Zvířata ve volné přírodě jsou ceněným přírodním dědictvím a ač jsou fyzicky vně lidské společnosti, je jim věnován velký zájem. V neposlední řadě motivují vznik nejrůznějších sociálních hnutí. Podobně jako např. Gender Studies v oblasti feminismu má i tento obor jistý potenciál přinášet nová témata a argumenty do diskuze nad současným morálním a právním statusem zvířat v lidské společnosti.

Jak se mohu zapojit?

Jestliže např. studujete nějaký společenskovědní obor, zajímá vás problematika zvířat ve společnosti, můžete přispět tím, že poskytnete své texty k publikování na těchto stránkách. Uvítám pomoc s překlady článků, psaním anotací zajímavých knih, přispíváním do diskuze, jednoduše cokoliv, co tuto stránku nějak obohatí.  Pokud na toto téma chcete zpracovat nějaký článek, velmi ráda pomůžu např. s literaturou. S dotazy mě můžete kontaktovat přímo emailem nebo ještě lépe založit téma v diskuzi. Pokud nebudu znát odpověď sama, mám kontakt na zahraniční odborníky a studenty, kteří jsou ochotni vyměňovat informace a zkušenosti. 

 

 

reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

human-animal studies, critical animal studies, sociology, psychology, animals, speciesism