human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Články

Články

 

Základní a důležité články z oblasti human-animal studies. Přeloženo a publikováno se souhlasem autorů.

Clinton R. Sanders: Sociologie lidsko-zvířecí interakce a vztahů

Lidská interakce s mimolidskými tvory je významným rysem současného společenského života. Nicméně vzhledem k tomu, že „sociální vědy mají tendenci samy sebe prezentovat výhradně jako vědy o diskontinuitě mezi lidmi a zvířaty“ (Barbara Noske 1990:66) a i přes skutečnost, že jsou lidské interakce se zvířaty běžným jevem, byly sociologií až donedávna ignorovány.  Základ nedostatku zájmu o lidsko-zvířecí problematiku byl položen již v sedmnáctém století filosofem René Descartem, který považoval zvířata za nemyslící stroje. Karteziánská ortodoxie, která až do nedávna vylučovala zvířata ze společensko-vědních analýz je založena na předpokladech lingvocentrismu, že zvířata postrádají schopnost používat jazyk a tudíž nemají schopnost myšlení.  

celý článek

odkaz na anglickou verzi