human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Diskuze
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Dotazník

Interview

dotazník ke stažení zde

 

Milí kočkaři a milovníci domácích zvířat, ráda bych Vás poprosila o co nejupřímnější zodpovězení níže uvedených otázek, které se týkají koček, lidí, vztahů koček a lidí, zvířat a mazlíků obecně, chovatelství, vztahů mezi chovateli a motivů, které se za tím vším skrývají.

Já, sama chovatelka a milovnice (nejenom)koček jsem zároveň studentkou 5.ročníku Sociální antropologie na univerzitě v Pardubicích a tématem mé diplomové práce s názvem CHOV KOČEK VÍC NEŽ HOBBY - FENOMÉN DOMÁCÍHO MAZLÍČKA. Podstatou této práce je zejména analýza interakce člověka a zvířete, konkrétně domácího mazlíčka  a mezidruhová láska (teorie) - a dále je  tématem práce (výzkum) rozbor transformace vztahu člověka ke zvířeti v moderní době a představení specifické a organizované skupiny lidí, jejichž pojítkem je ušlechtilé zvíře - kočka.

Vaše odpovědi mají pro můj výzkum zásadní důležitost, neboť teoretické východisko musí být vždy podepřeno praktickou zkušeností.

Vaše odpovědi slouží jako podklad pro analýzu názorů a zkušeností, nemusíte mít obavy o zveřejnění či zneužití osobních údajů, které by mohly vést k vaší identifikaci. 

Tato práce bude v brzké době zveřejněna na http://human-animal.nazory.cz/ webu věnovanému novému interdisciplinárnímu oboru Human-Animal Studies. V případě, že byste měli zájem se k tomuto tématu vyjádřit i jiným podnětným způsobem, či zveřejnit na jiných místech, neváhejte mne kontaktovat.

Prosím zároveň o zaslání interview zpět na moji emailovou adresu.

 

Děkuje,

Markéta Ondroušková

m.ondrouskova@post.cz

www.deepred.x2.cz

 

dotazník zde