human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Novinky

Novinky

 

3.9.2010

Nová sekce - konference

17.6.2010

Nový časopis - v tomto roce začal vycházet nový časopis Humanimalia, jenž je celý dostupný online! http://www.depauw.edu/humanimalia

29.11.2009

Nový odkaz - do sekce důležité odkazy byl přidán časopis Journal for Critical Animal Studies - odkaz

29.11.2009

Nová kniha - nakladatelství Triton vydalo překlad knihy Na zvířatech záleží od autora Marca Bekoffa. Web nakladatelství: http://www.tridistri.cz/

9.10.2009

Konference - 3. listopadu 2009 se v Praze koná konference Člověk a zvíře v zajetí či v péči.

Smyslem setkání je vyplnit mezeru v odborné diskusi na podobná témata, která se často omezuje pouze na úzká pole jednotlivých oborů. Cílem je zprostředkovat mezioborovou konfrontaci různých pohledů na jeden problém, která se nám jeví jako nezbytná, chceme-li zasvěceně a komplexně hodnotit současný stav této velmi široké oblasti lidského působení a zodpovědně vytvářet nové společenské a právní normy chování.

18.8.2009

Nový text - v sekci Naše texty byla přidána diplomová práce s názvem Status zvířat jako experimentálních objektů.

31.5.2009

Nové texty - do sekce Naše texty přibyly externí odkazy na závěrečné práce autorů, které se mi zatím nepodařilo zkontaktovat.

28.5.2009

Prosba - prosíme všechny chovatele a majitele koček o vyplnění krátkého interview, více info zde.

18.5.2009

Nový text - v sekci Naše texty byla přidána závěrečná práce na předmět Sociální psychologie, Práva zvířat : má zkušenost se skupinovým vlivem

27.3.2009

Nový text - v sekci Naše texty byla přidána seminární práce s názvem Spravedlivý přístup lidí ke zvířatům

23.3.2009

Aktualizace - do sekce Knihy přibyly další tituly

23.3.2009

Nový text - v sekci Naše texty byla přidána seminární práce s názvem Rozbor kauzy týraného psa

22.3.2009

Nový článek - Clinton R. Sanders: Sociologie lidsko-zvířecí interakce a vztahů (uvítám korektury).

22.3.2009

Aktualizace - nová sekce Články

17.3.2009

Aktualizace - do sekce Důležité odkazy vložen přehled článků Society & Animals Journal