human-animal.nazory.cz    

 
       
       
Úvod
Novinky

Knihy
Důležité odkazy
Naše texty
Články
Konference
Kontakt
Návštěvní kniha

Home | Naše texty

Naše texty

 

Zde si můžete přečíst naše články, eseje, seminární, bakalářské či diplomové práce týkající se Human-Animal Studies. Pokud máte nějaký svůj text s touto tematikou a souhlasili byste s jeho zveřejněním, tak se mi prosím ozvěte.

 

Článek: Sociologie zvířat: přehledová stať o oboru Human-Animal Studies (T. Vandrovcová)

Článek: Násilné činy páchané na zvířatech v souvislosti dalších patologických jevů. (T. Vandrovcová)

Diplomová práce: Význam ochrany mimolidských živých tvorů jakožto členů naší společnosti (V. Kašparová)

Diplomová práce: Status zvířat jako experimentálních objektů v širší sociologicko-historické perspektivě (T. Vandrovcová)

Seminární práce: Vztah lidí k jiným živočišným druhům, zejména však k jejich využití ve výzkumných laboratořích (V. Kašparová)

Seminární práce: Pes jako typický zástupce zvířat v sociálním světě člověka (T. Vandrovcová)

Esej: Věda a experimentování na zvířatech (T. Vandrovcová)

Seminární práce: Rozbor kauzy týraného psa (V. Kašparová)

Seminární práce: Spravedlivý přístup ke zvířatům (V. Kašparová, M. Uličná)

Závěrečná práce: Práva zvířat : má zkušenost se skupinovým vlivem (L. Ševčík)

 

Externí odkazy

Diplomová práce: Nekritická kategorizace ve vztahu člověka vůči domestikovaným zvířatům (M. Kolář)

Diplomová práce: Kořeny biocentrismu - myšlenkové základy filosofie Alberta Schweitzera a jejich dopady na současnou ekologickou etiku (D. Kulhavý)

Diplomová práce: Hranice člověk - zvíře v díle Charlese Darwina (V. Nečasová)

Bakalářská práce: Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních souvislostí různých druhů stravy (M. Čermáková)

Bakalářská Práce: Speciesism: druhová diskriminace jako diskriminace sociální? (Jan Kopkáš)

 

Sháním kontakt na autory následujících prací:

Dražilová Dita: Zoologické zahrady - minulost, současnost a budoucnost.

John František: Bobr evropský – proměny percepce živočicha.